Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Uoversiktlig sving

Rapportert anonymt 19:33, tir. 2 april 2013

Her er det veldig smalt. Hvis en stor bil og en personbil møtes, må det kjøres utenfor asfalten, men det værste er at det er vegetasjon/busker her som gjør at svingen er uoversiktlig og trafikkfarlig. Også fordi det er bratt terreng utenfor svingen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no