Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store telehiv / dårlig veg

Rapportert anonymt 19:44, tir. 2 april 2013

Der hvor merket er på kartet, er det et voldsomt og bratt telehiv som er ca 30cm, hvor man er nødt å kjøre veldig sakte. Ellers er 755 veldig dårlig fra Leksvik og til kommunegrensen mot Inderøy, med telehiv , og humper som ser ut som telehiv bare at de er der hele året pga dårlig og nedklemt bunn i vegen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no