Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fortau ikke brøytet

Publisert av Tor G. Syvertsen 14:07, søn. 7 april 2013

Fortauet har ikke vært brøytet denne vinteren. Det er vel et ledd i kommunens kampanje for å hindre ferdsel uten privatbil. Trønderne skal ikke bare ha medfødt dumskap, de skal også preges av fedme etter mønster av Rita Ottervik!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no