Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange gatelys mørke.

Publisert av Rune Venes 23:58, lør. 13 april 2013

Frå Rv 5 og opp Dalavegen til Sogndal Alders og sjukeheim er mørke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no