Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Biler og traktorer kommer i stor fart

Publisert av Torbjør Ertzeid Opsahl 21:17, ons. 17 april 2013

Området rundt høllesanden blir mye brukt som gangtrase for mange søgneværinger, særlig ett at den nye gangstien til åros åpnet. I tillegg er selve høllesanden et populært friluftssted hvor barn ofte befinner seg nærme veien. Det bor også familier i husene bak med små barn. Desverre skjer det meget ofte at biler og også store traktorer kommer kjørende i stor fart langs høllesanden bilvei. Dette skjer både tidlig og sent. For å forhindre alvorlige ulykker foreslår jeg at man er føre var, og lager fartsdumper langs høllesanden for å dempe farten, og at det ved inngangen til høllesanden settes opp "barn leker" skilt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no