Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull/stor senkning

Publisert av Trine Kvernstad Olsen 09:48, lør. 20 april 2013

Stort søkk på tvers av hele veibanen, samt flere dype asfalthull videre på strekningen. Gjelder asfaltert del gjennom boligområdet. Ikke mulig å komme videre med unnamanøver, uten å risikere skader på bil, selv langt under 30 km i timen. Observert at også syklister har problemer ved passering. Ikke merket med kjegler eller annet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no