Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Forminsket kryss

Rapportert anonymt 22:45, man. 22 april 2013

Etter graving av fjernvarme-rør, ble krysset/innkjøringen til Georg Stands vei smalere. Spesielt er det smalt når man kommer fra vest og skal inn på G.S.V. når det er på vei annen trafikk ut. Bedre blir det ikke vinterstid når brøyteskavler gjør det enda trangere. Her bør det gjøres noe med krysset (på begge sider)

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no