Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Maglene grøft og avløp.

Publisert av Esben Roll Valen 18:51, tor. 2 mai 2013

Langs etter Årsandveien fra Trekanten og ned til bebygelsen er det ikke grøft langs med veien. I løpet av meldværsperiodene om vinteren danner det seg mye is på veien og det blir dype spor. Det ligger vann på veibanen heile våren og det er vanskelig å gå tørskod etter veien. Smelte vannet som kommer langs etter veien render inn på gårdsplasene og føre til unødvendig mye vannsøl og ekstra arbeid for beboerene langs med veien. Det er på tid at det blir gravd grøft langs med veien for å lede bort smelte- og regn vann. Samt at det blir suplert med en oppsamlings kumme på øst side av veien der det legger seg STORE baseng med vann. Som så fyller opp innkjøringer, eiendomer og kjellere med smelte vann.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no