Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Smelte og regnvann fra kommunal vei renner inn på privat eiendom.

Publisert av Stian Ottem 22:24, søn. 12 mai 2013

Tette grøfter og feil dosering på kommunal vei fører til at alt regn og smeltevann renner over på privat eiendom. Dette har ført til isbrann samt masse sand på plen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no