Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ekstremt dårlig veidekke.

Publisert av Bjørn Austheim 22:21, man. 3 juni 2013

Dette gjelder en stikkvei fra Fylkesvei 48. Den har nr 46, og går ned fra Mundheimsveien, til Skogseidvannet. Det er meget dype hjulspor i denne veien, og flere har hatt store problemer her, med at de river opp understellet på bilene. Vi har vært i kontakt med Fusa kommune ang. problemet, men ingen ting skjer, og ingen tilbakemeldinger. I følge eldre fastboende her, så gikk det nesten 30 år før de fikk autovern, og jeg håper virkelig vi ikke skal måtte vente 30 år før de ordner veien. Jeg har pr d.d. ingen bilder, men det kan skaffes

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no