Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feil vikepliktskilting

Publisert av Ivar Bonsaksen 23:50, lør. 8 juni 2013

Langs hele Orkdalsvegen er vikepliktskiltene flyttet bak gang- og sykkelvegen. Dette betyr i praksis at kjørende fra sideveiene har vikeplikt for kjørende (syklister) på g/s-vegen, og at høyreregel gjelder på Orkdalsvegen. Dette er uheldig, da kjørende på Orkdalsvegen har skiltet forkjørsveg. Hensikten er åpenbart å sikre syklende langs g/s-vegen, men da må det også settes opp ekstra vikepliktskilt langs Orkdalsvegen. Dessuten er det nå slik at kjørende ikke har vikeplikt for syklister på g/s-vegen når de svinger av Orkdalsvegen inn på sideveiene, noe som er uheldig da syklistene trolig er av den oppfatning at de har forkjørsrett også i dette tilfellet. På toppen av det hele er vikelinjen malt inn ved Orkdalsvegen, noe som bare bidrar til å forvirre. Bilister på sideveiene kan ledes til å tro at vikepliktskiltet først gjelder ved vikelinjen, og altså ikke ved g/s-vegen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no