Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flomskade på gjenvinningsstasjon

Publisert av Runar Ingebrigtsen 09:12, man. 10 juni 2013

Gjenvinningsstasjonen på Kvitsandøra ble utsatt for en mindre oversvømming 17. mai. Utløpet som var tett ble åpnet på kvelden samme dag. Etter at vannet rant bort var grusen rundt returkontainerne sammensunket og delvis vasket vekk. Det er behov for å fylle på mer grus for å lett tilgangen til kontainerne.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no