Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Trafikkøy

Rapportert anonymt 20:17, tir. 18 juni 2013

Her har noen kjørt ned skiltet i trafikkøyen nærmest rv 111. trafikkøyen har også blitt forskjøvet og utgjør derfor en fare for trafikken.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no