Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Løs Styein i høyden

Rapportert anonymt 13:49, man. 24 juni 2013

Stor stein som snart kan falle ned i veien(ved neste frost). Stor fare for biler og fotgjengere. Er midt mellom oppkjørslene der i Trollåsen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no