Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veien mot Slottet

Publisert av Torbjorn Iversen 12:00, fre. 2 august 2013

Veien med Slotte tunnellen mot Romarheim er i ekstrem dorlig forfatning, fra ca 1 km før tunnelen og gjennom hele tunellen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no