Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Slaghol i vegen

Publisert av Trygve Harald Rullestad 20:29, man. 5 august 2013

Etter regnveret i førre veka er det no fullt av slagholi vegen igjen. Er det ingen oppsynsmenn frå Mesta som har ansvar for å følgje med på korleis vegen er? Det ser ut som om det blir gjort noko berre når det blir rapportert via Fiks gata mi.no.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no