Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kvass avsaget asfaltkant

Rapportert anonymt 12:20, fre. 13 september 2013

Her er asfalten I Hestdalen saget av på to steder så biler som kjører over punkterer. Til og med rutebussen har punktert her. Det er førsøkt fylt i no oljegruslignende, men det punkteres fortsatt. Hvis det ikke blir ny asfalt her snart, bør det vertfall settes opp skilt om hvordan vegen er.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no