Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rv 60 Hornindal

Rapportert anonymt 08:50, tor. 17 mars 2011

Det er hol, humpar, telehiv og sprekker i vegen. Vegen har sege ut og i dag er vegen 1 meter breiar enn kva den fyrst var når den blei bygd. Det er ei katastrofe. Heile vegen må byggast på nytt frå Kvivsvegen til fylkesgrensa.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no