Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fotgjengeroverganger

Rapportert anonymt 13:39, ons. 16 oktober 2013

Fotgjengeroverganger er ikke malt i Klyveveien etter at det ble lagt ny asfalt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no