Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gammel feristkulvert

Rapportert anonymt 15:56, lør. 26 oktober 2013

Her var det ei ferist før, men for nokre år sidan vart det lagt ned betongelement her i staden for. Overgangen er veldig skarp og skaper ein kraftig hump. I starten var denne skilta, men no er den ikkje det eingong.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no