Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig belysning.

Publisert av Vidar Solheim 18:06, tir. 29 oktober 2013

Kun 5 av 10 lys er operative gjennom tunnel. Det er svært dårlig belysning gjennom tunnel.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no