Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien

Publisert av Thomas Bergo 20:04, søn. 3 november 2013

Det er hull i veien ved Stadsbygd skole i påkjøringen til FV201. For å unngå å kjøre nedi hullene , må en kjøre over i motsatt kjørefelt. I tillegg er dette krysset sterkt trafikkert av sykelister til og fra skolen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no