Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feil på veiskilt

Publisert av Terje Øvermo 19:59, tir. 19 november 2013

DEt er satt opp skilt inne i Tussabergveien som viser vei til bolig 10-16, men skiltet er feil. Det er merket 10 - 14. Anmoder om at dette blir rettet opp.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no