Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatelys

Rapportert anonymt 13:41, tir. 26 november 2013

Lyset har gått i lyktestolpe ved Eikelivegen 4

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no