Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt gatelys

Rapportert anonymt 07:33, tor. 28 november 2013

Gangfeltet på Dalavegen ved Rutlin er mørklagt fordi gatelyset som står rett attmed ikkje fungerer.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no