Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ingen vegskulder

Publisert av Trond Eirik Dyskeland 11:18, tir. 10 desember 2013

Det er gjort dreneringsarbeid på denne strekningen. Etter endt arbeid er det ikke lenger noen vegskulder flere plasser på denne vegen. Heller ingen skilt som indikerer at vegen er forlatt uten vegskulder.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no