Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

RV2 gatelys Øvre Grue

Publisert av Vidar Tuer 08:12, tir. 17 desember 2013

Bare deler av gatelyset på grensen mellom Grue og Åsnes virker.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no