Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler.

Publisert av Morten Løe 16:10, ons. 8 januar 2014

Gatelys langs utøyvegen som skal lyse mot helgesenbakken er mørkt. Kan skape farlige situasjoner, da mange gående bruker denne vegen, og krysset er uoversiktlig.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no