Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i Asfalt ved jernbaneovergang

Publisert av Lars Stemsrud 21:59, tir. 11 mars 2014

Ca 2m øst for jernbanen er det igjen asfalthull som må fylles, busser og lastebiler dumper nedi hull, privatbiler styrer utenom.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no