Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Såpeglatt

Rapportert anonymt 18:36, fre. 18 mars 2011

Her er det så glatt at vi ikke kommer opp bakken uten å skli.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no