Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende sikt i vegkryss

Rapportert anonymt 09:20, lør. 19 mars 2011

Ivegkryss Øvre Rossvoll RV855 må man nå enhalv til en meter ut på riksvegen for å få fri sikt til begge sider når man kjører vanlig personbil.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no