Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien

Rapportert anonymt 23:15, lør. 19 april 2014

Hol i veien i forbindelse med graving på rv 503, attmed Statoilstasjon. Farleg for to hjulingar

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no