Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Løse kantstener

Rapportert anonymt 08:33, man. 21 mars 2011

Det er løse kantstener flere steder i hele Eidesåsen etter brøytingen. Mange av disse ligger i vegbanen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no