Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Søkk i asfalt

Publisert av Ingvar Eikeland 14:45, man. 30 juni 2014

Dette er ein strekning på ca en km, frå Steinsland Bru(103), inn på kommunal vei mot Gåsland.Veien treng nytt dekke pga,veien sig pga mykje tungtransport.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no