Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fv247 - Stikkrenner

Rapportert anonymt 08:46, tor. 17 juli 2014

Mellom Hov Stasjon og ferista ved Tyskervegen er det 5 steder hvor det er byttet stikkrenner og reasfaltert. Disse feltene har lenge vært dårlige, men er nå slik at det kan være trafikkfarlig og skadelig for bilene å kjøre over dem. Bes utbedret med mer en bare punktlapping av hull

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no