Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalten

Rapportert anonymt 13:49, ons. 23 juli 2014

Hull i asfalten i Roveveien, ved krysset med Solåsveien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no