Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatebelysning virker ikke

Rapportert anonymt 14:45, tor. 28 august 2014

Den ene lyktestolpen utenfor Brusletta 13/15 lyser ikke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no