Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull

Rapportert anonymt 13:15, ons. 17 september 2014

Hull der asfalt møter asfalt ut fra krysset

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no