Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Glatt

Rapportert anonymt 10:03, tir. 22 mars 2011

I krysset Sjøgata/Ringveien er det farlig glatt. Selv nesten uten fart var det vanskelig å få styrt gjennom krysset.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no