Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalt dårlige reprasjoner

Publisert av Svein Erik Madshus 20:41, man. 27 oktober 2014

I lomoen er det mange hull i asfalten. De er prøvd å reparere flere ganger med noe som ser utsom løs grus uten bindemiddel. Dette er ikke forsvarlig reprasjon av asfalt i et mye traffikert ommråde. Mye mopeder,og lette motorsykkler som kjører her. Dette er trafikkfarlig. Feiing,og og skikkelig rep av asfalt !

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no