Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overgangsfelt på "feil side" av avkjørsel

Publisert av Thorbjørn Bruarøy 11:40, man. 8 desember 2014

Overgangsfelt ligg "før" avkjørsel til Nedre Hago når en kommer fra Ål sentrum. Fotgjengere fra Nedre Hago er skjult av autovern og postkasser før de skal gå over veien. Overgangsfeltet burde vært flyttet til andre siden av avkjørselen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no