Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys i krysset Grepalivegen/Ørstaheimvegen

Publisert av Robert Prestegarden Vatne 21:45, søn. 4 januar 2015

Gatelyset i krysset Grepalivegen/Ørstaheimvegen har vore øydelagt i lang tid (muligen påkøyrd?). Der er ei god del biltrafikk til og frå Ørstaheimen og mange skuleborn må krysse vegen her. Bør derfor ordnast snarast.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no