Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatebelysning FV 755

Publisert av Tore Wold 12:55, tor. 12 mars 2015

Det er fortsatt mørklagt halve strekning fra Krysset 755/761 og utover til krysset ved avkjørsel til Sundes (Gruva). Nå har det vært slik i flere måneder. På tide at noen tar tak!! På strekningen er det mye gående og også i vinter en del syklende. De syklende oppnår stor fart på denne strekningen. En ulykke kan bli fatal

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no