Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig sikt på utkjørsel

Publisert av Svein Magne Bjørgen 14:41, tor. 12 mars 2015

Når en kommer fra Halseidvegen og skal inn på RV47 så sperrer skilt sør for kryss hele sikten sørover på RV47 når en sitter I en store traktor, evt lastebil med snøplog foran

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no