Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overvannsproblematikk

Publisert av Thomas Amundsen 21:42, ons. 25 mars 2015

Her går det stikkrenne igjennom Fv24, som havner rett på min eiendom 34/36. Det står en kommunal kloakkpumpestasjon på området også. Hele området der er overfylt med overvann. Ifølge kartverk er det Overvannsrør ned til elva, men dette må være tett. Jeg har nylig kjøpt eiendommen og ønsker ikke å ha sjø/myr der. Fra gammelt av var dette dyrket mark, men det er jo ikke mulig slik tilstanden er nå.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no