Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig og hullete veidekk FV 376, manglende vedlikehold

Rapportert anonymt 15:23, ons. 22 april 2015

Her er veidekket over et helt strekke veldig dårlig og hullete. Dette er en fylkesvei som i tillegg til biltrafikk også er mye brukt som sykler, slik at syklistene slipper å sykle på større trafikkert vei. Men slik som veidekket er nå, er medfører det unødig risiko både for syklende og bilister. Anbefaler at hjulspor blir gruset opp før det legges nytt asfalt dekke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no