Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overvann fra Åmotbakken

Rapportert anonymt 11:47, fre. 24 april 2015

Rist i bunnen av Åmotbakken ved innkjørsel til Åmotbakken 2 har ikke høy nok asfaltkant til å hinder at overvann renner ned på vårt område ved garasje/boder. Vi har nå fått store problem med at overvann graver ut fundament for p-plasser samt ved endevegg bod. Vennligst sørg for at asfaltkant øked for å sikre at alt overvann fra bakken renner ned i avløpet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no