Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fartsgrense for høy

Publisert av Mari 18:15, man. 4 mai 2015

Vi opplever at fartsgrensen på denne vegen er for høy ifht. trafikksikkerhet og ferdsel for beboerne her. Vi har en liten sønn på to år, og opplever daglig at bilistene som bor øverst i veien kjører altfor fort utifra forholdene (men de holder fartsgrense). Det bor også et lite barn nederst i veien, som om kort tid kommer til å ferdes i hage nært opptil og i veien. Vi ønsker oss en av følgende, eller alle: -lavere fartsgrense -barn leker-skilt -fartshumper. Det er skremmende hvordan de uten oversikt dundrer forbi i høy fart med traktorer og store kjøretøyer uten mulighet til å stoppe dersom en ball eller et barn skulle ferdes i vegen. Da det åpenbart ikke er mulig å avpasse farten i denne veien, vil vi bli veldig glade for en eller flere tiltak for fartsbegrensning i Baltebølsvegen. Dette problemet har vedvart i flere år, og selv om trafikken har minket etter at det ble forbudt å kjøre over gården der oppe, hjelper det ikke så lenge veien trafikkeres såpass hyppig av beboerne i veien selv. Takknemlig for om det gjennomføres noen trafikksikkerhetstiltak her, slik at det blir bedre og tryggere å bo inntil veien. Ha en nydelig dag!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no