Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Masse hull i veien

Publisert av Robert Andresen 10:01, ons. 6 mai 2015

Ønske om at veien skrapes/gruses, da det er masse hull i veien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no