Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hjulspor og hull i vei

Rapportert anonymt 22:46, man. 28 mars 2011

Strekning på flere kilometer langs rv661 med dype hjulspor, telehiv og hull i veien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no